B12 waarschuwingen

↵ Vorig level

B12 waarschuwingen

Waarschuwingen omtrent B12 van de MAYOCLINIC (usa)

Allergieën
Vitamine B12 supplementen moeten vermeden worden bij mensen die gevoelig of allergisch zijn voor vitamine B12, kobalt of enig ander product ingrediënt.
Vitamine B12 is waarschijnlijk veilig wanneer deze wordt genomen volgens de dagelijks aanbevolen hoeveelheden (DAH) of minder, maar de volgende bijwerkingen kunnen voorkomen.

Bijwerkingen en waarschuwingen
Gebruik voorzichtig in mensen met hartaandoeningen als gevolg van een verhoging van de restenoseconcentraties (herhaling van het vernauwen van een bloedvat) na stentplaatsing en vitamine B12-aanvulling.

Gebruik voorzichtig bij mensen met hoge bloeddruk, aangezien hoge bloeddruk na intraveneuze (IV) toediening van hydrocobalamine is gemeld.

Gebruik voorzichtig bij mensen met een kankergeschiedenis.

Gebruik voorzichtig bij mensen met huidstoornissen, aangezien uitslag, jeuk en branding zijn gemeld. Roze of rode huid verkleuring en gezichtsspoelen zijn ook gerapporteerd.

Gebruik voorzichtig bij mensen met urogenitale zorgen, aangezien de verkleuring van urine kan voorkomen.

Gebruik voorzichtig bij mensen met gastro intestinale aandoeningen omdat misselijkheid, moeilijkheid met  slikken en diarree is gerapporteerd.

Gebruik voorzichtig bij mensen met bloedstoornissen, aangezien er is gerapporteerd dat de behandeling van vitamine B12-deficiëntie kan leiden tot een toename van het bloedvolume en het aantal rode bloedcellen.

Gebruik voorzichtig bij mensen met een laag serumgehalte van kalium, aangezien de correctie van megaloblastische anemie met vitamine B12 kan leiden tot dodelijk lage kaliumgehalten.

Gebruik voorzichtig bij mensen met een geschiedenis van jicht of verhoogde urinezuurniveaus, aangezien de correctie van megaloblastische anemie met vitamine B12 een goutaanval kan starten.

Gebruik voorzichtig bij mensen die de volgende middelen gebruiken, aangezien zij geassocieerd zijn met verminderde absorptie of verminderde serumgehalten van vitamine B12: ACE-remmers, acetylsalicylzuur (aspirine), alcohol, antibiotica, anti-epileptische middelen, galzuur sequestranten, chlooramfenicol, colchicine H2-blokkers, metformine, neomycine, nicotine, stikstofoxide, orale anticonceptiva, para-aminosalicylzuur, kaliumchloride, protonpompremmers (PPI’s), tabak, vitamine C en zidovudine (AZT, Combivir®, Retrovir®).

Vermijden bij mensen die gevoelig of allergisch zijn voor vitamine B12, kobalt of enig ander product ingrediënt.

Zwangerschap en borstvoeding
Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de veiligheid van grotere hoeveelheden vitamine B12 tijdens de zwangerschap. Zuigelingen, wanneer door een vitamine B12-deficiënte moeder zijn geboren, lopen veel risico op veel gezondheidsproblemen, zoals ernstige ontwikkelingsstoornissen, groei falen en bloedarmoede. Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat vitamine B12 niveaus tijdens de zwangerschap gevolgen hebben voor de mentale functie bij zuigelingen.

Bron : www.mayoclinic.org/drugs-supplements/vitamin-b12/safety/hrb-20060243

Ga bij vermoeden B12-tekort nooit extra B12 en foliumzuur innemen zonder eerst de B12-status te testen!
De ziekte waarbij de opname van vitamine B12 een defect vertoont, komt als een sluipmoordenaar. Zodra de opname lager wordt dan wat het lichaam verliest worden heel langzaam de lichaamsvoorraden opgesoupeerd. Door deze negatieve B12-balans komen er heel geleidelijk allerlei uiteenlopende klachten. Omdat de vitamine B12 van groot belang is bij veel lichaamsfuncties kunnen deze klachten nogal verschillen per persoon.
De klachten kunnen al ontstaan bij z.g. laag-normale B12-waarden. Dus waarden die onderin het referentiegebied liggen. Als grove indicatie kun je stellen dat waarden onder de 300 pmol/l bij de standaardtest en onder de 50 pmol/l bij de Actief-B12 (Holo-TC) al een functioneel tekort kunnen betekenen. Het is erg belangrijk dat dit probleem in een zo vroeg mogelijk stadium wordt herkend en behandeld. Dit vanwege de blijvende schade die ontstaat bij een te lang onbehandeld tekort. Belangrijk is in deze fase om verdacht te zijn op een gestage daling van de B12-waarde in het bloed. Daarnaast zijn de markers MMA (methylmalonzuur) en homocysteïne belangrijk omdat hiermee een functioneel B12-tekort vaak eerder aangetoond kan worden.

In deze situatie kan het gebruiken van extra B12, vooral hoog gedoseerde of smelttabletten de diagnose “B12-deficiëntie”danig frustreren omdat deze effect hebben op de B12-waarde en op bovenstaande markers. M.a.w. als je (of de dokter) probeert kunstmatig iets aan de B12 te doen en je zou een B12-opnameprobleem hebben dan help je de juiste diagnose omzeep. Door de hogere waarde (ook door vroegere injecties) wordt een B12-tekort niet meer herkend en ook niet meer met bovenstaande markers. Bovendien kunnen de B12-gerelateerde klachten verergeren door het slikken van foliumzuur wat ook in de supplementen kan zitten. In geval van klachten die veroorzaakt kunnen zijn door een functioneel B12-tekort is het dus zaak om in elk geval op B12, MMA en homocysteïne te testen alvorens bovenstaande supplementen te gebruiken.

In het geval van de ziekte van Addison-Biermer (ziekte waardoor vitamine B12 niet goed wordt opgenomen) wordt door het gebruik van de pillen het tekort niet herkend, waardoor men de juiste behandeling met injecties niet op tijd krijgt.  Bij een B12-tekort blijken de smelttabletten wel iets te werken, echter de aanvulling via de supplementen is te weinig om de klachten weg te nemen, maar voldoende om de diagnose te missen. De kans op blijvende schade is dan erg groot.

Het aanbod aan B12-supplementen wordt steeds groter. En steeds wordt het meer bekend welke ernstige klachten een B12-tekort kan geven. De pillenhandel speelt hierop in met het aanbieden van B12-tabletten, -spray’s, -druppels en -smelttabletten e.d.. Vanwege bovenstaande is een waarschuwing hier zeker op zijn plaats. Vooral het gebruik van de smelttabletten doet de B12 flink hoger worden, ook als je een opnameprobleem hebt. Door de supplementen zal een B12-tekort heel moeilijk gesignaleerd worden.

Daarom is het van belang om niet met B12-supplementen te beginnen, maar eerst het bloed laten testen op B12, MMA en homocysteïne.

Er wordt vooraf vaak onvoldoende informatie gegeven bij de verkoop van de overige middelen. 
Het is verschrikkelijk belangrijk dat je, voordat je ook maar een vorm van B12 inneemt (dit geldt ook voor multivitamines waar B12 in zit) je bloed laat testen op alles wat belangrijk is. Anders kan het zijn dat een tekort over het hoofd wordt gezien, doordat bloeduitslagen vals verhoogd zijn. (De waarden in het bloed gaan omhoog, terwijl de B12 in werkelijkheid niets doet voor het lichaam omdat het enkel oppervlakkig wordt opgenomen.) Een arts is in dat geval vaak helemaal niet bereid om te behandelen. Hierdoor is de kans aanwezig dat je nog zieker wordt, terwijl er niet meer naar gekeken wordt.

Bron : https://eendubbelestrijd.nl/vitamine-b12-tekort-informatie/

Wij vragen u de (Nederlandse) waarschuwing van de Vitamin B12-Deficiency Research Group hierover goed na te lezen.

De Vitamin B12-Deficiency Research Group is een groep van artsen, specialisten en andere mensen die al jaren onderzoek doen naar het vitamine B12 tekort. Ook zij zetten zich in om meer bekendheid te krijgen, betere richtlijnen voor het behandelen van patiënten.

Bron : https://b12researchgroup.wordpress.com/waarschuwing-bij-b12-pillengebruik/