Belangrijke informatie over magnesium

↵ Vorig level

Belangrijke informatie over magnesium

Magnesium : Veel gunstige effecten of ons lichaam … maar ook bijwerkingen, interacties met andere medicijnen en Contra indicaties.

Magnesium speelt een belangrijke rol bij de werking van enzymen in het lichaam en is activator bij meer dan 300 metabolische reacties. Het is betrokken bij de celgroei en celdeling, de bescherming van celmembranen, de aanmaak van hormonen en de synthese van eiwit en nucleïnezuur (genetische informatie zoals DNA). Magnesium speelt samen met calcium een rol bij het reguleren van de neurotransmitters (die zenuwimpulsen overdragen), spiercontractie en spierontspanning en heeft invloed op mentale functies, de functie van de hartspier, spiertonus, bloeddruk en de spieraansturing. Tevens speelt het ook een rol in de aanmaak van botten en spieren. In sommige gevallen kan een tekort aan magnesium samenhangen met het disfunctioneren van het lichaam. Verschijnselen als hartritmestoornissen, bloedstollingsproblemen, afwijkingen in het hormonaal stelsel, het immuunsysteem en het autonome zenuwstelsel kan te maken hebben met een magnesium tekort. Magnesiumtekort wordt ook geassocieerd met verschillende aandoeningen zoals osteoporose, hoge bloeddruk, arteriosclerose, etc..

Naar schatting wordt slechts 30 procent van de magnesium uit onze voeding ook echt in ons lichaam opgenomen. Krijgen we door de slechte opname van magnesium een tekort? Dat niet. Want bij het opstellen van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden (ADH’s) wordt terdege rekening gehouden met de beperkte opname van magnesium (en dat geldt ook voor andere mineralen, zoals bijvoorbeeld calcium). De ADH van magnesium is 280 milligram voor vrouwen en 350 milligram voor mannen. Wie die hoeveelheid via de voeding binnenkrijgt, loopt geen magnesiumtekort op, ook al wordt meer dan de helft niet opgenomen.

Veel gunstige effecten of ons lichaam
Er worden vele voordelen toegeschreven aan Magnesium in diverse medische en/of wetenschappelijke artikelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn :

  • Elektrolytenbalans
  • Verbetering sportprestaties
  • ter voorkoming van (pre)eclampsie (zwangerschapsvergiftiging)
  • Cardiovasculair en of mitralisklepprolaps
  • Diabetes type 2
  • RLS (Rusteloze benen syndroom)
  • en diversen, zoals : Migraine, obstipatie, PMS etc.

De voordelen van Magnesium worden dan ook breeduit in de media besproken, en daarin schuilt dan ook gelijk het gevaar.  Want als het voor zoveel dingen helpt, zal het vast onschuldig zijn, en vaak gaan mensen dit dan op eigen houtje innemen. Dit is te alle tijden af te raden en zou alleen in overleg met je huisarts of apotheker moeten worden gedaan.

Magnesium : de verschillende soorten, vormen, etc.
Er wordt echter over het algemeen alleen gesproken over Magnesium. Zo alsof er maar een soort of vorm van bestaat. Niet over welke soort en/of vorm etc.  Omdat ons voedsel steeds minder magnesium bevat vullen mensen hun voeding aan met magnesiumsupplementen. Ons lichaam kan magnesium in de pure vorm niet opnemen, het heeft altijd een hulpstof nodig die ervoor zorgt dat magnesium op de goede plek in het lichaam terechtkomt. De stof waaraan magnesium gebonden wordt kan organisch of anorganisch zijn.

Er wordt dan ook een groot scala aan magnesiumverbindingen in supplementen gebruikt, zoals  magnesiumaspartaat, magnesiumarginaat, magnesiumascorbaat, magnesiumcitraat, magnesiumgluconaat, magnesiumlactaat, magnesiumpicolinaat, magnesiumtauraat, aminozuurgecheleerd magnesium, magnesiumsulfaat, magnesiumchloride, magnesiumfosfaat, magnesiumcarbonaat, magnesiumoxide, magnesium L-threonate, magnesiumbiglycinaat, magnesium orotaat, etc.

Dan is er nog keuze uit pillen, poeders, sprays, vlokken, olie, etc.  Ook hebben we het dan nog niet eens over de dosering, de bijwerkingen, etc. Het is om deze reden waarom wij adviseren om alleen magnesium in te nemen in overleg met je eigen arts en/of eigen apotheker.  Zij kunnen aan de hand van je gezondheidssituatie en andere medicatiegebruik bepalen of er een tekort is en welke vorm en dosering je dan het best zou kunnen gaan gebruiken, zonder dat er een wisselwerking tussen middelen ontstaan. Er zijn tegenwoordig zo veel “vrije” niet BIG-geregistreerde beroepen, (waarvoor men soms zelf alleen een cursus van een tot een aantal dagen volgt), dat het ronduit gevaarlijk kan zijn om zomaar advies van iemand die zichzelf deskundige noemt, aan te nemen.  Overleg daarom altijd met je eigen huisarts. Als mensen er slechte ervaringen mee hebben gehad zal hij/zij het hoogstwaarschijnlijk weten. Doe research op internet, niet naar de goede recensies alleen, maar vooral de klachten erover! We kennen allemaal de voorbeelden uit het nieuws waar mensen zijn overleden doordat ze op advies van een “behandelaar” ernstige klachten hebben gekregen, en soms zelfs aan zijn overleden. Je hebt maar een lijf en een leven……. wees er zuinig op en ga er zorgvuldig mee om!

Overigens wordt van de bijwerking van een magnesiumsupplement soms ook juist gebruik gemaakt. Magnesiumsulfaat wordt namelijk ook als laxeermiddel voorgeschreven. In Duitsland heet het bitterzout, genoemd naar de bittere smaak. Hoewel diarree na het innemen van een supplement een vervelende bijwerking is, is het relatief onschuldig en verdwijnt het na stoppen met het supplement. Echt giftige effecten, zoals spierzwakte en een veel te lage bloeddruk, treden pas op bij doseringen rond 2500 milligram. Maar dit is wel belangrijk om te weten niet?

Naast het slikken van magnesiumpillen is de laatste tien jaar het opnemen van magnesium via de huid sterk in opkomst. Dit supplement bevat magnesium zoals het ook in de zee voorkomt, magnesiumchloride. Het gebruik in de vorm van magnesiumolie of magnesiumvlokken uit oeroude, niet vervuilde zoutbronnen bootst het heilzame effect van de magnesiumrijke Dode Zee na. De meest bekende zoutbron is de Zechsteinbron. Deze bron ligt in Nederland, vlakbij Veendam. Daar wordt van 1600 meter diepte 250 miljoen jaar oude en zeer zuiver magnesiumchloride naar boven gehaald.

Onderzoeken naar Magnesium
Er is in de loop der jaren diverse (helaas meestal kleinschalige) onderzoeken gedaan naar diverse magnesiumsoorten / vormen. Vaak wordt als conclusie bij deze onderzoeken gezegd dat er meer / verder onderzoek ernaar nodig is. Hieronder een gedeelte ervan :

De inname van magnesiumrijke voedsel kan mogelijk de risico op diabetes type 2 verkleinen.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17645588

Magnesiumsupplementen verlagen de plasmaglucosespiegels en verbeteren de glycemische status van volwassenen met hypomagnesiëmie.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25937055

Hogere inname van magnesium en ijzer kunnen mogelijk de risico van diabetes type 2 verminderen.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17502538

Samenhang tussen de inname van magnesium uit voedsel en supplementen met de bot mineraaldichtheid bij gezonde oudere blanke personen,
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16274367

Magnesiumoxide geeft verlichting bij RLS (Restless Leg Syndrome /rusteloze beensyndroom).
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9703590

Magnesiumorotaat als aanvullende therapie bij patiënten die een optimale behandeling krijgen voor ernstig congestief hartfalen
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19367681

Resultaten van magnesium chloride spray bij vrouwen met Fibromyalgie. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18768245

Magnesiumchloride en kwaliteit van leven bij mensen met Fibromyalgie
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26343101

Bijwerkingen, Interacties en Contra indicaties
Omdat er zoveel verschillende soorten en vormen magnesium bestaan is het onmogelijk om alle bijwerkingen, interacties en contra indicaties hier te vermelden. Daarom hierbij een selectie van de meest voorkomende.
Soms kan voedingssupplementen bijwerkingen hebben die voor een bepaalde groep mensen gevaarlijk kunnen zijn.  Een voorbeeld hiervan is diarree.  Voor ouderen, die misschien al zijn uitgedroogd wegens ziekte etc. kan magnesium (met als bijwerking diarree) dan juist heel gevaarlijk zijn.

Bij een verminderde nierfunctie, hartblok (een storing in de prikkelgeleiding van het hart) en neuromusculaire aandoeningen dient magnesiumsuppletie, indien mogelijk, enkel te geschieden onder medisch toezicht.

Gelijktijdige gebruik met bepaalde soorten antibiotica en/of penicilline, ijzerbevattende medicatie en/of supplementen kan de resorptie van deze middelen verminderen door complexvorming en doordat magnesium maagzuurvorming remt.

Magnesium kan wisselwerking geven met medicijnen tegen botontkalking. Patiënten worden meestal geadviseerd deze twee te scheiden en de magnesium minimaal 2 uur later in te nemen.

Diverse specialisten waarschuwen ook voor interactie van magnesium met sommige medicatie voor schildklierafwijkingen. Dit mag dan beslist niet tegelijkertijd met magnesium worden ingenomen.

Vitamine D: absorptie van magnesium in de darm is vitamin D afhankelijk. Verschillende vormen van vitamin D verhogen de magnesium absorptie vooral als het in hoge dosis wordt genomen. ‘

Magnesium kan wisselwerking geven met Penicillamine, meestal gebruikt bij reuma en de ziekte van Wilson. Neem dit medicijn minstens twee uur vóór deze maagzuurbinder of vier uur na deze maagzuurbinder.

Magnesium kan wisselwerking geven met Rosuvastatine, een cholesterolverlagend medicijn. Neem dit medicijn minimaal 2 uur vóór de maagzuurbinder.

Tevens kan magnesium wisselwerking geven met medicatie voor bloedingsstoornissen en bepaalde medicatie tegen kanker en medicatie tegen HIV en hepatisis C.

Neem hiervoor contact op met uw apotheker als u een van deze middelen gebruikt!

Een belangrijke cofactor voor magnesium is vitamine B6. Vitamine B6 helpt om magnesium de lichaamscellen in te transporteren. Daarnaast hebben ook vitamine C, vitamine D, calcium en fosfor een synergistische werking. Calcium, vitamine D en fosfor zijn vooral synergistisch op het gebied van de stofwisseling van botten en tanden.

Geneesmiddelen die het magnesiumniveau verminderen
Sommige geneesmiddelen werken in op het verlagen van het magnesiumniveau. Soms is extra suppletie gewenst. De volgende groepen medicijnen brengen een verlaging in de magnesiumniveaus teweeg: Aldesleuken, Amifostine , Aminoglycosides, Amphotericin, Bèta-2 agonist, Carboplatin, Cisplatin, Cetuximab, Cholestyramine, Corticosteroiden, Cyclosporine, Digoxin, Diuretica, Oestrogenen,  Fluoroquinolones, Foscarnet, Insuline, Panitiumumab, Penicillamine, Pentamidine, Proton pump inhibitor (PPI’s), Sodium fosfaat, Tacrolimus, Tetracycline antibiotica.

Calciumantagonisme
Het magnesium- en calciummetabolisme zijn nauw bij elkaar betrokken. Magnesium is een calciumantagonist: verscheidene enzymen die geactiveerd worden door magnesium, worden juist geremd door calcium. Als calciumantagonist reguleert magnesium de neurotransmittervrijgifte, spiercontractie en -ontspanning. De consequentie hiervan is dat magnesium een cruciale rol speelt bij de hartspierfunctie, neuromusculaire functies, spierspanning, bloeddruk en andere belangrijke lichaamsfuncties. Calciumsupplementen kunnen de absorptie van magnesium uit de voeding hinderen maar alleen bij enorm hoge dosis (2500 mg per dag of meer). Echter bij mensen met een normale magnesiumbalans heeft calcium geen enkel effect op de magnesiumstatus. Adviseer patiënten met een hoger risico voor een magnesiumtekort om de calciuminname te doen voor het slapen gaan in plaats van bij de maaltijden om de interactie met magnesium tegen te gaan. Magnesium lijkt geen effect te hebben op de calcium absorptie.

Samenvatting geschreven door : Elske Schaap en Anita Smits

Bronnen :
https://www.sohf.nl/nutrient/magnesium
http://goedgezond.info/2016/01/06/magnesium-getest-welke-vorm-kies-je-het-beste/
www.gezondheidsplein.nl/dossiers/magnesium/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/