Fibromyalgie en Magnesium

↵ Vorig level

Fibromyalgie en Magnesium

Uit een grootschalig onderzoek onder patiënten met Fibromyalgie bleek magnesium een populair voedingssupplement. De werking en exacte invloed van magnesium bij Fibromyalgie is nog onvoldoende onderzocht.

Magnesium
Magnesium is een mineraal dat nodig is voor de botopbouw, opbouw van lichaamseiwit, de overdracht van prikkels in spieren en in zenuwbanen en van belang voor het goed functioneren (strekken en samentrekken) van spieren, zoals de hartspier. Magnesium is nodig voor een goede werking van een groot aantal enzymen in de lichaamscellen heeft een belangrijke rol in het metabolisme oftewel enzymreacties. In de botten zorgt magnesium ervoor dat calcium zich in het bot inbouwt. Dat je calcium nodig hebt voor goede beenderen wist je ongetwijfeld al, maar magnesium is op dat gebied even vitaal als calcium. De twee werken zelfs nauw samen. Zo zorgt magnesium ervoor dat het bot minder broos is en dat het calcium beter opneemt.

Lees meer