Fibromyalgie en het weer

↵ Vorig level

Fibromyalgie en het weer

Hoeveel invloed heeft het weer op Fibromyalgie symptomen?
Veel Fibromyalgie patiënten zijn er stellig van overtuigd dat veranderingen in het weer direct invloed hebben op veel van hun symptomen. Veel van hen beweren zelfs dat hun symptomen variëren, afhankelijk van temperatuursveranderingen, veranderingen in luchtdruk en veranderingen in neerslag in hun deel van de wereld. Ook beweren veel patiënten dat ze veranderingen ervaren in:

 • Vermoeidheid
 • Slaappatronen
 • Hoofdpijn
 • Spierpijn
 • Het aantal symptoom flare-ups

Wie worden beïnvloed door weersveranderingen?
Volgens een studie die is uitgevoerd in 1981, kan een groot percentage Fibromyalgie patiënten werkelijk gevoelig zijn voor veranderingen in het weer. In dit specifieke onderzoek beweerden 90% van de patiënten dat het weer 1 van de meest belangrijkste invloeden op hun symptomen had. En Fibromyalgie patiënten zijn niet de enigen die weer-gerelateerde symptomen ervaren. Je zou ook kunnen vinden dat het weer je symptomen verergert als je 1 van de volgende ziektes hebt:

 • Reumatoïde Artritis
 • Multiple Sclerose
 • Osteoartritis

Welke weerfactoren hebben invloed op Fibromyalgie patiënten?
Er zijn 5 grote weerfactoren die invloed lijken te hebben op Fibromyalgie symptomen. Deze zijn:

 • Temperatuur: Snelle veranderingen in temperatuur kunnen soms een Fibromyalgie flare-up veroorzaken of helpen om Fibromyalgie pijn te verlichten. Koud weer kan Fibromyalgie symptomen verergeren, terwijl warmer weer die lastige symptomen kan verlichten.
 • Luchtdruk:Luchtdruk is een meting van het gewicht dat om ons heen wordt uitgeoefend. Op mooie, zonnige dagen is de luchtdruk meestal vrij hoog, maar tijdens een storm of iets soortgelijks daalt de luchtdruk plotseling. Fibromyalgie patiënten ervaren vaak dat deze veranderingen in luchtdruk spierpijn kunnen veroorzaken.
 • Vochtigheid: Absolute vochtigheid is een meting van de hoeveelheid waterdamp aanwezig in elke eenheid lucht. Wanneer de absolute vochtigheid laag is, melden Fibromyalgie patiënten vaak hoofdpijn, stijfheid en flare-ups in wijdverspreide pijn.
 • Neerslag: Neerslag is de term die gebruikt wordt om te verwijzen naar elk type water dat vanuit de lucht op de grond valt, zoals regen, ijzel, sneeuw of hagel. Neerslag gaat vaak gepaard met verandering in luchtdruk en daarom kunnen symptomen van pijn en vermoeidheid verergeren.
 • Wind: Of het nu een lichte of stormachtige wind is, wind veroorzaakt over het algemeen een daling van de luchtdruk. Dit betekent dat wind kan leiden tot vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn bij Fibromyalgie patiënten.

Waarom heeft het weer invloed op Fibromyalgie symptomen?
Helaas hebben onderzoekers nog niet onomstotelijk kunnen bewijzen waarom het weer Fibromyalgie symptomen zoveel lijkt te beïnvloeden. Toch zijn er een aantal mogelijke verklaringen:

 • Verandering in slaapcyclus: Het weer, vooral hete en koude temperaturen, kan soms de manier waarop je slaapt beïnvloeden. Dit kan, als je een Fibromyalgie patiënt bent, een grote invloed hebben op symptomen en flare-ups.
 • Verandering in biologische ritme :Je lichaam werkt door een interne klok te gebruiken, ook wel de circadiane ritme, of slaap-waakritme genoemd. Veranderingen in seizoenen en de hoeveelheid licht die je lichaam ontvangt kan je biologische ritme in de war sturen, waardoor jij je vermoeider en prikkelbaarder voelt dan normaal.
 • Pro-Inflammatoire Cytokines: Er lijkt een relatie te zijn tussen lage temperatuur levels en een toename in het aantal pro-inflammatoire cytokines in je lichaam. Cytokines (of interleukines) zijn boodschapperstoffen van het immuunsysteem. Het immuunsysteem zelf gebruikt cytokines om de hersenen te informeren over de immunologische staat van het organisme (of er een infectie is bv.). Cytokines verzorgen de communicatie tussen de verschillende verdedigingslijnen, zorgen dat het immuunsysteem (leukocyten) juist ingelicht wordt zodat de juiste wapens op de juiste plaats kunnen ingezet worden. Cytokines worden vrijgesteld door bepaalde cellen en geven signalen door aan andere cellen gedurende het immuunproces. Meestal zetten ze de cellen van het immuunsysteem aan om in actie te treden of om juist tot rust te komen (pro-inflammatoir of anti-inflammatoir). Deze cytokines lijken gerelateerd te zijn aan pijn intensiteit.

Het weer en Fibromyalgie: De studies
Er zijn veel studies uitgevoerd om te evalueren of Fibromyalgie symptomen wel of niet lijken te worden beïnvloed door veranderingen in het weer. De meeste van deze studies hadden verrassende resultaten. Koude temperaturen, vochtigheid en hoge luchtdruk kunnen geassocieerd worden met spontane pijn onder personen met artritis en Fibromyalgie, zo blijkt uit een studie uit 2002, uitgevoerd door Dr. Ingrid Strusberg en haar collega’s van het Centro Reumatologico Strusberg in Cordoba City, Argentinië. “Deze resultaten ondersteunen het geloof dat het weer reumatische pijn op verschillende manieren beïnvloedt, afhankelijk van de (onderliggende ziekte) en weergevoeligheid van de patiënt” rapporteert Dr. Ingrid Strusberg. Strusbergs team analyseerde antwoorden van vragenlijsten van 151 personen met Fibromyalgie, Osteo Artritis of Rheumatoide Artritis.

In de studie melden de deelnemers een jaar lang hun pijnsymptomen en oorzaken. Ter vergelijking keken de onderzoekers ook naar 32 gezonde personen. Deze rapporten werden gecorreleerd met meteorologische data in het Cordoba gebied. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat bij patiënten met alle 3 de aandoeningen de pijn significant geassocieerd werd met lage temperaturen.

Bovendien werd, volgens resultaten gepubliceerd in The Journal of Rheumatology, pijn in verband gebracht met hoge luchtdruk onder Rheumatoide Artritis patienten en hoge vochtigheid onder Osteo Artritis patiënten. Voor patiënten met Fibromyalgie werd pijn geassocieerd met lage temperaturen en hoge luchtdruk. Onder de personen in de vergelijkingsgroep is er geen relatie tussen het weer en pijn gevonden. Volgens Strusbergs team is het idee dat het weer effect heeft op gewrichtspijn een “oud geloof” dat nog steeds voortduurt.

 Bron: Journal of Rheumatology, 2002.

In 2007 is er een uitvoerig (Amerikaans) onderzoek gedaan waarbij aan 2569 mensen met Fibromyalgie de vraag werd gesteld of zij vonden dat weersveranderingen hun Fibromyalgie klachten verergerde. Maar liefst 80% van de ondervraagden heeft aangegeven dat dit bij hen het geval was.
Bron : ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1829161/

Weer een andere studie, uitgevoerd door door de Nederlandse artsen Bossema, Van Middendorp, Jacobs, Bijlsma en Geenen in 2013, heeft onderzocht of het weer invloed heeft op dagelijkse symptomen van pijn en vermoeidheid onder vrouwelijke patiënten met Fibromyalgie. Hieronder meer informatie en de resultaten:

Doelstelling
Ook al melden patiënten met Fibromyalgie vaak dat specifieke weercondities hun symptomen verergeren, hebben studies een dergelijke relatie niet overtuigend aangetoond. Het doel was de associatie tussen weercondities en dagelijkse symptomen van pijn en vermoeidheid bij Fibromyalgie te onderzoeken, om patiënt karakteristieken te identificeren en individuele verschillen in weergevoeligheid uit te leggen.

Methoden
Vrouwelijke patiënten met Fibromyalgie (gemiddelde leeftijd 47.0 jaar, gemiddelde tijd sinds diagnose 3,5 jaar) voltooiden 28 achtereenvolgende dagen, vragen over pijn en vermoeidheid. Dagelijkse weercondities, inclusief luchttemperatuur, hoeveelheid zonneschijn, neerslag, luchtdruk en relatieve vochtigheid werden verkregen van het Nederlands Meteorologisch Instituut. Multilevel regressie analyse werd toegepast.

Resultaten
Bij 5 (10%) van de 50 analyses lieten weervariabelen een significant, maar klein effect op pijn en vermoeidheid zien. Bij 10 analyses (20%) werden significante, kleine verschillen in de willekeurige effecten in weervariabelen tussen patiënten geobserveerd, wat suggereert dat symptomen van patiënten, in geringe mate, differentieel beïnvloed worden door een aantal weercondities, zoals bijvoorbeeld veel pijn met lage of hoge luchtdruk. Deze individuele verschillen werden noch door demografische, functionele of mentale patiënt kenmerken, of door seizoen of weervariatie gedurende de beoordeelde periode, verklaard.

Conclusie
Er is meer bewijs tegen dan ter ondersteuning van een uniforme invloed van het weer op de dagelijkse invloed van pijn en vermoeidheid bij vrouwelijke patiënten met Fibromyalgie. Alhoewel personen verschillend gevoelig voor bepaalde weercondities lijken te zijn, is er geen aanwijzing dat specifieke kenmerken van de patiënteen rol spelen bij weergevoeligheid.

 Bron : ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23737338

Maar experts twijfelen of dit effect een echt fysiologisch fenomeen is of alleen “wanbegrip” van een relatie, terwijl die er niet is.
“Onze studie support de mogelijkheid dat meteorologische factoren effect kunnen hebben op spontane pijn bij reumatische patiënten”, zo schrijven zij.

Een andere studie, uitgevoerd in Noorwegen, toonde een soortgelijke relatie tussen Fibromyalgie symptomen en het weer. Fibromyalgie symptomen leken te verergeren tijdens de maanden December en Januari, maar begonnen te verbeteren in April en Mei. Dit suggereert dat er een directe relatie is tussen koudere temperaturen en lagere luchtdruk en een stijging in Fibromyalgie symptomen.

Hoe is het dan mogelijk dat als je duizenden mensen de vraag stelt of weersveranderingen invloed heeft op hun klachten, ca 80% hier stellig van overtuigd is, maar dit percentage is niet (voldoende) terug te vinden in diverse wetenschappelijke onderzoeken die over dit onderwerp zijn gehouden.

Er is dus geen eenduidigheid over dit onderwerp !

Al met al is duidelijk dat het laatste woord hier nog niet over is gesproken, en we zien verdere studies hierover dan ook met interesse tegemoet. Maar, als jij ervan overtuigd ben dat je symptomen beïnvloedt worden door weersveranderingen, zijn hier een aantal tips om je te helpen je meer comfortabel te voelen:

 • Kleed je in laagjes: Bereid je voor op frisse dagen door je in 2 of 3 lagen te kleden. Dit houdt je lichaam warm en geeft je de gelegenheid kleding uit te doen mocht je het warm krijgen.
 • Vermijd koude temperaturen: Probeer in de zomer je airconditioning in huis uit te laten en hou de verwarming aan tijdens de wintermaanden. Als je in de kou naar buiten moet, draag dan handschoenen, goede laarzen en een muts. Dit houd je lichaam warm en voorkomt pijnen.
 • Haal de zon naar binnen: Als je vindt dat je meer vermoeid of depressief bent, probeer dan om de hoeveelheid licht die je in huis hebt te verhogen. Tijdens de grijze wintermaanden is het makkelijk om depressief en moe te raken, wat je symptomen alleen maar erger maakt. Koop een aantal halogeenlampen of een speciale lichtbox om je humeur te verbeteren.
 • Lichttherapie: Met lichttherapie beïnvloed je jouw biologische klok op een positieve manier, door je ogen bloot te stellen aan een speciale lichttherapielamp, die een hoge lichtintensiteit heeft. Bij het behandelen van deze aandoeningen kan er gekozen worden uit twee typen lichttherapie: lichttherapie met UVB-licht of UVA-licht. Lichttherapie kan zeer effectief zijn voor diverse aandoeningen zoals depressies, slaapproblemen etc.